Body in transition, met Arty

  • # body
  • # Jong Volk radio

Body in transition. Wat betekent transitioneren voor mij en mijn lichaam? Wil je graag meer leren over wat transitie inhoudt, en hoe je in België als trans persoon fysiek kunt transitioneren? Arty (die/hen/hun) spreekt vanuit hun eigen ervaring over welke gigantische impact transitie gehad heeft op hen en hun zelfvertrouwen en hoe die begonnen is aan hun transitie in België. Het eerste luik van hun gesprek is informatief, vervolgens zal meer gevoelsmatig ingegaan worden op hoe transitie een leven kan veranderen.

Close