Afstand België – Palestina: onbekend

Als je je afvraagt hoe ver landen uiteen liggen, kun je plaats A en B in Google Maps ingeven. Je klikt op route en er verschijnt een blauwe lijn die de afstand verduidelijkt in kilometers en uren.

De genocide op het Palestijnse volk in Gaza lijkt zich ver van België af te spelen, maar als via Google Maps wilt achterhalen hoe ver, dan stoot je op iets eigenaardigs.

Geef je België, en daarna Palestina in in je zoekbalk, dan verschijnt er een foutmelding. “We kunnen deze plaats niet vinden”. Tussen België en Israel verschijnt een blauwe lijn van 4.600 km.

In dit radioblokje zoeken we verklaringen voor de onbekende afstand, in een gesprek met mensen die in Brugge wonen, maar verhalen meedragen van de plek die op een onmetelijke afstand van hier ligt.

Close