Ragio Bob

Een spraakzame podcast.
Fruitig met een licht toets van chaos
en een kleine korrel intellect.
Meer dan 20 jaar gerijpt in de Brugse binnenstad.
Lokaal gebrouwen in de Château Léon du Sint-Gilles.

One podcast a day keeps the psychiatrist away!

Vragen of verzoeken kunt u richten tot ragiobobatgmail.com
Groeten
Gieles en Bob