Nieuws

Zwerm ihkv SLOW(36h)

23/02/2019

In We’re here. We’re glad you’re there gebruikt Zwerm het medium van de FM-radio om 24 uur – of vier cycli van zes uur – livemuziek de wereld in te sturen. Het elektrische gitaar-kwartet vond hiervoor zijn inspiratie in Hiroshi Yokoi’s 24 uur ambient radio-uitzendingen uit het Japan van de vroege jaren ’90. Het programma van Zwerm volgt Yokoi’s methode van ‘tide of sound’, die het cyclische ritme van de getijden volgt. Zwerm wil zo aanzetten tot vertragen en wegzinken in een muzikaal ‘droomtij’.

De muzikale inhoud wordt gegenereerd door een backing track die draait op een oude bandrecorder. De backing track is als een score voor de muzikanten om mee te spelen, maar evenzeer een metaforische klok. Afhankelijk van het tij eindigt of begint een cyclus in wat Donna Haraway beschrijft als het ‘Chtulucene’, of ‘een naam voor een andere plaats en tijd die was, nog steeds is, en nog kan nog worden.’ Het ‘Chtulucene’ is wat komt net voor en direct nadat de tape ten einde is, het omslagpunt of ‘tipping point’. Het is de nasleep en een nieuw begin.